راهکارهای متمایز بانکی:

حفاظت مدیریت تصاویر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از ویژگی هایی برخوردار است. بانک ها به دلیل نوع کار و موقعیتی که دارند نیاز مبرمی به دوربین مدار بسته برای حفاظت از کلیه فضاهای خود دارند. دوربین مدار بسته در بانک ها علاوه بر وظیفه امنیت برای پیگیری مشکلات احتمالی مربوط به مشتریان را نیز بر عهده دارد. دوربین مدار بسته در این محیط ها می تواند مجموعه را در بهبود امنیت و اتفاق های احتمالی جاری نماید.

تمام امور بانک ها مانند دریافت، پرداخت وجه به مشتریان، لابی، ورودی بانک و … توسط دوربین مداربسته کنترل می شود.

1- تحویلدار مشتری فضای دریافت و پرداخت وجه توسط دوربین کنترل می شود.

2- لابی مرکزی (فضای مشتریان)

لابی فضای وسیع با تراکم جمعیتی بالاتر است که باید توسط دوربین های مداربسته خاصی  کنترل شود.

3- درب ورودی

با توجه به ورود افراد متعدد از درب های بانک کنترلی تمامی درب ها توسط دوربین مداربسته ضروری است.

4- کنترل ATM

با توجه به اهمیت دستگاه ATM در شعب بانک، کنترل افراد و فرایندهای روبروی ATM باید توسط دوربین مداربسته کنترل شود.

5- مرکز کنترل

در اتاق مانیتورینگ تمامی دوربین ها توسط کاربران اتاق کنترل بررسی می شوند.