دوربین پلاک خوان دارای چه ویژگی هایی است ؟

دوربین پلاک خوان یا ANPR مخفف واژه لاتین AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION است .همانطور که از اسم این دوربین پیداست ، دوربین پلاک خوان وظیفه ثبت پلاک خودرو ها را بر عهده دارد .در این محتوا چند نکته در خصوص دوربیپ ثبت پلاک خودرو را توضیح می دهیم.

دوربین پلاک خوان تصاویر پلاک خودرو ها را بصورت عکس و عدد ثبت و ذخیره می کند.

کاربر می تواند بر اساس تاریخ و زمان و شماره پلاک خودرو ها در تصاویر و شماره پلاک های ضبط شده جستجو کرده یا گزارش گیری نماید .

ضبط پلاک خودرو توسط دوربین پلاک خوان

جهت ثبت پلاک خودرو توسط دوربین پلاک خوان می توان از دستگاه DVR ، NVR یا نرم افزار پلاک خوان هایک ویژن استفاده نمود .همچنین می توان اطلاعات پلاک خودرو ها را بر روی حافظه SD کارتی که بر روی دوربین نصب شده استفاده نمود .

لیست سیاه

یک قابلیت رایج در دوربین پلاک خوان ، امکان تعریف لیست سیاه می باشد . در این حالت کاربر لیستی از شماره پلاک های مورد نظر را به دوربین معرفی می کند . هنگامی که دوربین پلاک خوان شماره پلاک خودرویی که در لیست سیاه ثبت شده را شناسایی می کند ، به کاربر اطلاع رسانی می کند .

یک مثال در مورد لیست سیاه

تصور کنید که در پارکینگ یک مجموعه مسکونی ، شماره پلاک برخی خودرو های خطر ساز ، اجازه ورود نداشته باشند ،در این حالت کافیست که پلاک این خودرو ها در غالب لیست سیاه به دوربین پلاک خوان معرفی شود .

لیست سفید

نحوه تعریف لیست سفید در دوربین پلاک خوان مانند لیست سیاه است با این تفاوت که در لیست سفید ، شماره پلاک خودرو ها ، مجوز عبور و تردد را خواهند داشتدوربین در صورت شناسایی پلاک خودرو هایی که در لیست سفید به دوربین معرفی شده به کاربر اطلاع رسانی می کند .

یک مثال در مورد لیست سفید :

تصور کنید در یک شعبه بانک ، شماره پلاک مشتریان مهم و تعیین کننده در غالب لیست سفید به دوربین پلاک خوان نصب شده در قسمت ورودی پارکینگ بانک ، ثبت شده است . هنگام ورود یکی از این مشتریان ، دوربین بلافاصله به کاربر ( مدیر شعبه ) اطلاع رسانی می کند می توان هنگام ورود به شعبه بانک ، پیغام خوشامدگویی از سیستم صوتی بانک پخش شده مدیر بانک به استقبال مشتری مهم خود بروند.

اتصال به راهبند

با استفاده از دوربین پلاک خوان می توان سیستم  راهبند کنترل تردد را کنترل کرد . دوربین پلاک خوان با استفاده از لیست سیاه ( خودرو هایی که مجوز تردد به درون پارگینگ را ندارند )و یا لیست سفید ( خودرو هایی که مجوز تردد دارند ) می تواند بطور مستقل از طریق مدیریت باز و بسته شده راه بند ، آن را کنترل کند .